Komise mládeže a metodiky

Email: KMM@rshbcechysever.cz

Předseda: Markéta Štroufová

mobil: +420 775 097 625